Welkom op de site van korenmolen de zwaluw te Hasselt, overijssel   

De molen is BIJna elke zaterdag open van 13.00 - 17.00 uur.

Aan de rand van het Hanzestadje Hasselt staat een achtkantige stellingmolen. De molen is eigendom van de Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw". Bij voldoende wind, maalt de molen elke zaterdagmiddag. Regelmatig worden er in en rond de molen activiteiten georganiseerd.  Ook kunt u er trouwen en er feesten en partijen organiseren. Informeer  hier over de mogelijkheden.


We doen mee met de Bank Giro Loterij Molenprijs 2016!!
De wieken van korenmolen De Zwaluw zijn na 50 jaar trouwe dienst dringend aan vervanging toe. Als er niets gebeurt, zal De Zwaluw eind 2016 stilgezet moeten worden. Een triest einde van deze mooie molen. Met het geld van de BankGiro Loterij Molenprijs kunnen de wieken gerestaureerd worden. Wil je voorkomen dat De Zwaluw ‘vleugellam’ wordt? Stem dan op deze molen!

HEEL HASSELT BAKT
Doe mee met onze finale van de Molenprijs 2016-campagne:
Maak je mooiste, lekkerste, grappigste taart, cake ,koek of muffins en breng die op zaterdag 1 oktober tussen 11 en 12 uur naar de molen. Het Hasseltse Seniorenorkest verwelkomt je daar met (vrolijke) warme en zoete klanken.
Geef je op voor 27 september per mail: bestuur@molendezwaluwhasselt.nl of telefonisch: 038-4773586

Er kan worden gebakken in twee categorieën tot 12 jaar en ouder dan/boven 12 jaar.
Vanaf 14.00 u. of 14.30 u. gaat een vakkundige jury kijken, snuiven en proeven en vervolgens gaan zij de winnaars bekend maken.

En daarna?! Een heerlijke High Tea. Genieten van al het lekkers wat ingebracht is.
Ondertussen spelen Benyan & Jan Willem prachtige folkliedjes.

Hieronder nog een fantastischrecept van Ineke van de Velde: een Appeltaart Suprême.
Wees vrij om dit recept te gebruiken voor je inzending!


Met jouw stem krijgt De Zwaluw zijn vleugels weer terug. De molen zal dan in 2018 weer optimaal kunnen draaien.

Dus STEM!

Elke stem is een Euro Waard.
EN MAAK BOVENDIEN KANS OP EEN WEEKENDJE WEG

De Zwaluw vleugellam? Dat nooit!

Stem op Molen De Zwaluw http://www.molenprijs.nl/dezwaluw


Olympische sportzomer
Hieronder vind je twee video-impressies van het olympisch zomergevoel in Hasselt.
Stadsgenote Anna van der Breggen won olympisch goud en brons bij het wielrennen.
Bekijk hier hoe we als Molen De Zwaluw dit mee hebben gevierd.




U kunt natuurlijk zelf alvast een bijdrage overmaken op: rekeningnummer NL 11 RABO 0325611300 ten name van Stichting Behoud van molen De Zwaluw o.v.v. Wiekenactie.                                                                                                                                              We zijn blij met ieder bedrag dat u kunt missen. De molen heeft een Culturele ANBI status. Dit betekent voor particulieren dat zij een gift aan De Zwaluw 1,25 keer mogen aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt een aftrek van 1,5 keer het bedrag van de gift. Koopt u:



Voor registratie en ontvangst van het gewenste sponsorcertificaat kunt u zich aanmelden bij: Jan van der Stege, voorzitter De Zwaluw via e mail: voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl of telefonisch 038-4770870.


Certificaat ondersteuning 1000 euro
Certificaat ondersteuning 500 euro
Certificaat ondersteuning 250 euro
Certificaat ondersteuning 100 euro
Certificaat ondersteuning willekeurig bedrag
(klik op de afbeeldingen om te vergroten)



Over de Stichting



Doelstelling

De op 12-2-1996 opgerichte stichting heeft tot doel: - het verwerven in eigendom, het behoud en de instandhouding van de korenmolen “De Zwaluw” aan de Stenendijk 7 te 8061 HP Hasselt als zodanig (als monument, beschermd op grond van de Monumentenwet); - het beheer van genoemde molen door het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden daaraan; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doel te onder meer te realiseren door de molen te beheren en zodanig te onderhouden dat de oorspronkelijke functie van de molen kan worden gedemonstreerd aan het brede publiek. De stichting wil daarmee de cultuurhistorische waarde van de molen in standhouden. Voor de instandhouding wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld waarvan de periode gelijk loopt aan de periodieke overheidssubsidie voor de instandhouding van monumenten. De eigen bijdrage voor deze subsidie is 50%. Voor de andere helft van de onderhoudskosten is de stichting afhankelijk van donaties en overige bronnen. Daarnaast draagt de onmisbare inzet van vrijwilligers bij in het bereiken van de doelstellingen. Voor het wekelijks functioneren van de molen zijn (door het molenaarsgilde) opgeleide molenaars bereid om hun kennis, ervaring en tijd in te zetten. Hierdoor draait de molen wekelijks en is zij geopend voor het publiek. Verder worden lokale, regionale en landelijke dagen benut voor extra promotie voor de molen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
E.J. van der Stege, voorzitter (voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl)
 A.M. Sterk-Schat, secretaris (bestuur@molendezwaluwhasselt.nl)
M. van de Groep, penningmeester (penningmeester@molendezwaluwhasselt.nl)
A. Wijnia, verhuur (info@molendezwaluwhasselt.nl)
A.P.C. Wegerif, fondsenwerving en vriendenadministratie  (donateurs@molendezwaluwhasselt.nl
A.G. Gijssen, PR
J.W. Oolbekkink, bestuurslid
J. Kijk in de Vegte, bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding of beloning.

Donaties
Als donateur of geïnteresseerde heeft u er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van onze stichting. Het verstrekken van deze informatie is een wettelijke eis voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast willen wij als bestuur transparant zijn naar alle betrokkenen die het mogelijk maken om de korenmolen van Hasselt in stand te houden. Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw" heeft de status van een zogenaamde culturele ANBI, hetgeen extra fiscaal voordeel biedt. Raadpleeg hiervoor uw adviseur of de website van de belastingdienst.

Jaarverslagen 2015

Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording 2015 kunt u hier downloaden


 

De Molen

De Zwaluw is in 1857 gebouwd. Oorspronkelijk gebouwd om koren te malen, heeft de molen ook nog elektriciteit opgewekt. In de jaren 50 van de vorige eeuw maakt De Zwaluw deel uit van een pilot om stroom op te wekken. De eerste windturbine in Overijssel.

lees verder

Activiteiten

Behalve dat de molen elke zaterdagmiddag open is,vinden er ook vele andere activiteiten plaats. U kunt er zelfs trouwen . Om de kosten hoeft u het niet te laten. De gemeentelijke tarieven zijn behoorlijk naar beneden gedaan.

lees verder

Contact

Vind hier het adres van de molen. Verder kunt u op deze pagina  de telefoonnummers vinden om uw festiviteiten in de molen te boeken.

lees verder



Volg ons op twitter  Vind ons op facebook   Vind ons op Google+