Welkom op de site van korenmolen de zwaluw te Hasselt, overijssel   

De molen is elke zaterdag open van 13.00 - 14.00 uur. U kunt het ook afhuren voor huwelijk, feesten en partijen.

Aan de rand van het Hanzestadje Hasselt staat een achtkantige stellingmolen. De molen is eigendom van de Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw". Bij voldoende wind, maalt de molen elke zaterdagmiddag. Regelmatig worden er in en rond de molen activiteiten georganiseerd.  Ook kunt u er trouwen en er feesten en partijen organiseren. Informeer  hier over de mogelijkheden.Ondertussen
Ondertussen gebeurd er van alles op de molen. Bekijk hier wat er zoal gebeurde:

"Achter de schermen"
Voor de veiligheid is er een scherm om de steiger gebouwd. Daarmee wordt echter wel het werk aan ons oog onttrokken.
Vandaar dit filmpje. Kijk hoe Voegbedrijf Heldoorn en Vaags Molenwerken met modern gereedschap oude ambachten uitvoeren:
Steigerbouwer Klijnstra bij de molen
Vaags huurde Klijnstra in voor het bouwen van de steigers. Dat is ook een kunst apart en kun je dan ook het beste aan de specialisten overlaten:Excursie naar Vaags Molenwerken in Aalten en houtzagerij Agneta in Ruurlo
Zaterdag 11 maart ging een aantal vrijwilligers, bestuursleden en Molenaars naar de Achterhoek. Bekijk hier de roadmovie:De wieken uit de molen
Donderdag 9 maart zijn de wieken uit de molen gehaald. In molenaarstermen: de roeden zijn gestreken.
Kijk hier naar dit staaltje vakmanschap van de mannen van Vaags Molenwerken en van Dick ten Klooster mijn zijn kraan.
Zeilen uit de molen
Zaterdag 25 februari zijn de zeilen uit de molen gehaald. Zo kunnen we Vaags Molenwerken hun werk laten doe. Over een paar weken worden de wieken uit de molen gehaald. Op dit moment worden de nieuwe wieken in Aalten al gemaakt. Vaags Molenwerken: "efficiency" is their middle name.Stormeindje
Zie hoe molenaar io Peter bedreven stormeindjes in de zeilen legt. Foekje was molenaar van dienst.2017 We gaan aan de slag!!
Wat was 2016 een spannend jaar! Eerst hoorden we dat de wieken  gerestaureerd moesten worden. Daarna kwamen we erachter dat er nog veel meer hersteld diende te worden. De moed zakte ons bijna in de schoenen. Maar we zijn aan de slag gegaan. Er moest geld komen. Dus we zijn met fondsenwerving begonnen. En met geweldig succes. Kijk maar eens naar deze lijst:

Akties
Chr. Fanfarekorps Irene – opbrengst Molenconcert 2016
Oranjefonds – deel opbrengst huis-aan-huis-collecte 2016
Oranjeverenging Hasselt – deel opbrengst Euifeest-collecte 2016
Rotary Zwartewatersteden – opbrengst fiets3daagse 2016
Rabobank Vaart & Vechtstreek – Clubkascampagne 2016 / 1e prijs
Univé Stichting voor Elkaar – Dik voor Elkaar-prijs 2016 / 2e prijs
Vereniging De Hollandsche Molen – BankGiroLoterij Molenprijs 2016 / 1e prijs

Fondsen
Dinamofonds – donatie
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds – donatie
Meindersma-Sybenga Stichting – donatie
Prins Bernhard Cultuurfonds – donatie
Rabobank Vaart & Vechtstreek – Fonds Coöperatief Dividend – donatie
Stichting Elise Mathilde Fonds - donatie
Stichting TBI Fundatie – donatie

Subsidie
Provincie Overijssel – subsidie Rijksmonumenten


Wat zijn we blij met alle steun. Niet alleen de inwoners van Hasselt en heel Zwartewaterland doneerden, stemden en hielpen mee. Héél veel molenvrienden in binnen- en buitenland hebben geholpen.
We willen jullie hier héél erg bedanken!!


Over de StichtingDoelstelling

De op 12-2-1996 opgerichte stichting heeft tot doel: - het verwerven in eigendom, het behoud en de instandhouding van de korenmolen “De Zwaluw” aan de Stenendijk 7 te 8061 HP Hasselt als zodanig (als monument, beschermd op grond van de Monumentenwet); - het beheer van genoemde molen door het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden daaraan; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doel te onder meer te realiseren door de molen te beheren en zodanig te onderhouden dat de oorspronkelijke functie van de molen kan worden gedemonstreerd aan het brede publiek. De stichting wil daarmee de cultuurhistorische waarde van de molen in standhouden. Voor de instandhouding wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld waarvan de periode gelijk loopt aan de periodieke overheidssubsidie voor de instandhouding van monumenten. De eigen bijdrage voor deze subsidie is 50%. Voor de andere helft van de onderhoudskosten is de stichting afhankelijk van donaties en overige bronnen. Daarnaast draagt de onmisbare inzet van vrijwilligers bij in het bereiken van de doelstellingen. Voor het wekelijks functioneren van de molen zijn (door het molenaarsgilde) opgeleide molenaars bereid om hun kennis, ervaring en tijd in te zetten. Hierdoor draait de molen wekelijks en is zij geopend voor het publiek. Verder worden lokale, regionale en landelijke dagen benut voor extra promotie voor de molen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
E.J. van der Stege, voorzitter (voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl)
 A.M. Sterk-Schat, secretaris (bestuur@molendezwaluwhasselt.nl)
M. van de Groep, penningmeester (penningmeester@molendezwaluwhasselt.nl)
A. Wijnia, verhuur (info@molendezwaluwhasselt.nl)
A.P.C. Wegerif, fondsenwerving en vriendenadministratie  (donateurs@molendezwaluwhasselt.nl
A.G. Gijsen, PR
J.W. Oolbekkink, bestuurslid
J. Kijk in de Vegte, bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding of beloning.

Donaties
Als donateur of geïnteresseerde heeft u er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van onze stichting. Het verstrekken van deze informatie is een wettelijke eis voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast willen wij als bestuur transparant zijn naar alle betrokkenen die het mogelijk maken om de korenmolen van Hasselt in stand te houden. Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw" heeft de status van een zogenaamde culturele ANBI, hetgeen extra fiscaal voordeel biedt. Raadpleeg hiervoor uw adviseur of de website van de belastingdienst.

Jaarverslagen 2015

Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording 2015 kunt u hier downloaden


 

De Molen

De Zwaluw is in 1857 gebouwd. Oorspronkelijk gebouwd om koren te malen, heeft de molen ook nog elektriciteit opgewekt. In de jaren 50 van de vorige eeuw maakt De Zwaluw deel uit van een pilot om stroom op te wekken. De eerste windturbine in Overijssel.

lees verder

Activiteiten

Behalve dat de molen elke zaterdagmiddag open is,vinden er ook vele andere activiteiten plaats. U kunt er zelfs trouwen . Om de kosten hoeft u het niet te laten. De gemeentelijke tarieven zijn behoorlijk naar beneden gedaan.

lees verder

Contact

Vind hier het adres van de molen. Verder kunt u op deze pagina  de telefoonnummers vinden om uw festiviteiten in de molen te boeken.

lees verderVolg ons op twitter  Vind ons op facebook   Vind ons op Google+