De werking

Dubbele functie
Hoewel er in de geschiedschrijving van de molen niets concreets wordt aangegeven, lijkt het aannemelijk dat de molen oorspronkelijk niet alleen als korenmolen dienst heeft gedaan maar tevens als pelmolen werd gebruikt. Een verlaagde legeringsbalk op de maalzolder duidt in elk geval wel in die richting. Daarbij komt dat het in die tijd vrij algemeen gebruikelijk was dat een korenmolen tevens dienst deed als pelmolen. Die dubbel­ functie verschafte de molenaar een beetje extra inkomsten bij zijn niet al te ruime inkomen uit het malen van koren.

Electriciteitswinning
Als herinnering aan de ‘stroomproef’ is nog een tweede schijfloop in de molen aanwezig. Dat is overigens niet de enige bijzonderheid in de molen. Opvallend is ook een bijzondere stalen as in de bonkelaar, die sinds de restauratie van 1997 weer volledig bedrijfsvaardig is. De bonkelaar is het bovenste horizontale kamrad met houten kammen.
Lees meer

wikicommons
Elektriciteitsopwekking in De Zwaluw (foto Wikicommons). Het bedieningspaneel welke Jan van Mulligen zelf maakte, staat er nu nog.
De IJsselcentrale had oorspronkelijk een grote gesloten kast met glazen deuren aan de muur hangen, waarin alle meetapparatuur zat.

Virtuele rondleiding

Klik op de doorsnede van de molen om de rondleiding te laten beginnen